නිෂ්පාදන ඇසුරුම් සේවකසේවිකාවන් - වැලිමඞ

නිෂ්පාදන ඇසුරුම් සේවකසේවිකාවන් - වැලිමඞ

Job Description

කොවිට් 19න් උපරිම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව සහිත නවින කර්මාන්තශාලවක 2021 වර්ෂයේ රැකියා වරම් අධ්‍යාපන සුදුසුකම් 8 සමත්, අසමත්, o Lසමත්, අසමත්, A Lසමත්, අසමත්, 17 50 (ගැහැණු පිරිමි )පුහුණු ණුපුහුණු දෙපාර්ශවයම, අයිස් ක්රීම්බි ස්කට්,ප්ලාස්ටික්, බිස්කට් සබන්,ටී ෂර්ට් ප්‍රින්ටින් ,නුඩ්ලස්,ටිපි ටිප් ,තේකොල ඇතුලු නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලා සදහා නිෂ්පාදන ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකාවන් ලෙස දිවයිනෙ සෑමපලතකින්ම බදවාගැනේ දක්ෂතාවය මත වෙනත් අංශ වෙත යොමු කෙරේ දිනක වැටුප 1200 -1800 - දක්වා මාසිකව 49000 - දක්වා වැටුප් ETF EPPF සහිතයි අතී කාල දීමනා ගෙවනු ලැබේ. දින සති මාසික වැටුප් ලබා ගත හැක. ආහාර,නවාතැන්,ප්‍රවාහන සැපයේ යහළුවන් කණ්ඩායම් විවාහකයන් බඳවා ගැනේ වැඩි විස්තර දැනගැනීමට APPLY FOR THIS JOB CLICK කර එහි ඇති දුරකථන අoකය හරහා විමසන්න. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 19 கோவிட்களிடமிருந்து அதிகபட்ச சுகாதாரப் பாதுகாப்பு கொண்ட நவீன தொழிற்சாலையில் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான வேலை வாய்ப்புகள் 8 தேர்ச்சி, தோல்வி, ஓ எல் தேர்ச்சி, தோல்வி, ஏ எல் தேர்ச்சி, தோல்வி, 17 50 (பெண் ஆண்) பயிற்சி பயிற்சி இரண்டும், ஐஸ் க்ரீம்பி ஸ்கேட், பிளாஸ்டிக், பிஸ்கட் சோப், டி-ஷர்ட் பிரிண்டிங், நூடுல்ஸ், டிப் டிப், தேயிலை தொழிற்சாலை உள்ளிட்ட தொழிற்சாலைகளை உற்பத்தி செய்வதற்காக தீவின் அனைத்து பகுதிகளிலிருந்தும் தயாரிப்பு பேக்கேஜிங் ஊழியர்களை நியமித்தல். திறனின் அடிப்படையில் மற்ற பகுதிகளில் கவனம் செலுத்துகிறது தினசரி சம்பளம் 1200-1800 - மாதத்திற்கு ரூ .49000 - வரை சம்பளம் ப.ப.வ.நிதி ஈ.பி.பி.எஃப் உடன் கூடுதல் நேர கொடுப்பனவுகள் செலுத்தப்படுகின்றன நாள் வாரம் மாத சம்பளம் கிடைக்கும் உணவு, உறைவிடம் மற்றும் போக்குவரத்து ஆகியவற்றை வழங்குகிறது நண்பர்கள் குழுக்கள் துணைவர்களை நியமிக்கவும் மேலும் தகவலுக்கு இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கவும், அங்குள்ள தொலைபேசி எண் மூலம் விசாரிக்கவும்.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore