සුපරීක්ෂක - මහනුවර

සුපරීක්ෂක - මහනුවර

Job Description

රැකියාවක් සොයමින් ඔබත් ලතවෙනවාද....?😞😵😰 කරන රැකියාව එපා වෙලා ද ....?😱😱😳 මෙන්න ඔබට,,,, ඔබ සතුව ඇති 0 L හෝ A l සුදුසුකමට අනුව ගැලපෙන තනතුර සමගින් ස්ථිර රැකියාවක්...🎓🎓🎓🎓 🌍🌏🌎....දිවයින පුරා ඇති....🌎🌏🌍 " The Optimo International (pvt) ltd" හි නවතම ශාඛාවන් වල ඇති,☘.සුපරික්ෂක, පුරප්පාඩු සදහා නවකයින් බදවා ගැනේ . ඔබ වයස අවු: 18- 30 අතර කාර්යශූර අයෙක් නම් (ගැහැණු පිරිමි) ඕනෑම කෙනෙකුට අයදුම් කල හැක....👫👫👫 ✍️ පුහුණු කාලය තුලදී රු. 25000 - 40000 අතර දීමනවක්,😇☺😀 (දුර පළාත් අයදුම්කරුවන් සඳහා ආහාර නවාතැන් පහසුකම් නොමිලේ)😀 ✍️ පුහුණුවෙන් පසු රැ.45000-85000 අතර ස්ථිර වැටුප්. 🔑🔑 ✍️.ETF EPF, ✍️.දෙස් විදෙස් සංචාර,⛴🚁✈🚀🚗🚕🚎🚌 ✍️ .වාර්ෂික විනෝද චාරිකා, ✍️ .කෙටි කාලීන උසස්වීම් සමග අමතර වරප්‍රසාද රැසක්. ✍️.පුහුණු කාලයෙන් පසු ස්ථිර රැකියාවක් හා වාහන ලීසිං පහසුකම් ඉන්ධන පහසුකම්. ඉහල ආදායමක් උපයා ජිවිතය ජය ගන්න එන්න අප හා එක්වන්න,👔👖👠 ඔබ කැමති ප්‍රදේශයකින් ස්ථිර රැකියා.දැන්ම අමතන්න, 👣👣🌏 ඔබ ගේ නම දුරකථන අංකය හා ලිපිනය අප වෙත එවන්න . Call whatsup imo viber.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore