உற்பத்திப்பிரிவு ஊழியர்கள் - கினிகத்தென்ன

உற்பத்திப்பிரிவு ஊழியர்கள் - கினிகத்தென்ன

Job Description

அவிஸ்ஸாவெல்லையில் காணப்படும் பிரசித்தி பெற்ற ஆடை உற்பத்தித் தொழிற்சாலைகளுக்கு Machine Operator , Iron , Packing , Store , QC , Supervisor , Work Study , Wash garment , Training Operators போன்ற வேலைவாய்ப்புகளுக்கு ஆட்கள் கோரப்படுகின்றனர். ➤ வயது எல்லை - 18 - 40 ➤ நாள் சம்பளம் - 1000 - 1200 ➤ மாத சம்பளம் - 35000 - 45000 - ➤ OT , Incentive , Bonus என்பவை உண்டு. ➤ உணவு தங்குமிட வசதி உண்டு. ( பெண்களுக்கு தங்குமிடம் இலவசம்.) ➤ வருகை தந்த நாளே வேலையில் சேர முடியும் . வேலைவாய்ப்புக்கள் குறைவாக காணப்படுவதால் வேகமாக விண்ணப்பிக்கப்படும். மேலதிக தகவல்களுக்கு அழைக்கவும்..


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore