உற்பத்திப்பிரிவு ஊழியர்கள் - அவிஸ்ஸாவெல

உற்பத்திப்பிரிவு ஊழியர்கள் - அவிஸ்ஸாவெல

Job Description

தெரணியகல , அமிதிரிகல , கீரகல பிரதேசங்களில் ஜேம் , சோயா நூடில்ஸ் , கண்ணாடி போத்தல் , சொசேஜஸ் , கை கவசம் , இறப்பர்பேன்ட் , பிளாஸ்டிக் , காலனி உற்பத்தி தொழிற்சாலைகளுக்கு லேபல் , பொதியிடல் , உற்பத்தி போன்ற வேலை வாய்ப்புக்களுக்கு ஆட்கள் கோரப்படுகின்றது . ➤வயது எல்லை - 18 - 45 ( ஆண் பெண் ) ( பயிற்சி பெற்ற அல்லது பெறாத ) ➤நாள் சம்பளம் - 1000 -1250 ➤மாத சம்பளம் - 30000 - 40000 - ➤OT , Bonus மற்றும் விசேட கொடுப்பனவுகளும் உண்டு . ➤உணவு , தங்குமிட வசதி உண்டு . ➤வருகை தரும் நாளிலே வேலைக்கு செல்லும் வாய்ப்பு. ➤நண்பர்கள் , திருமணமானவர்கள் ஒரே நிறுவனத்திற்கு செல்லலாம் . மேலதிக தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் ..


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore