නුපුහුණු මෙහෙයුම් සහයක (ගබඩා අංශය) - කැලණිමුල්ල

නුපුහුණු මෙහෙයුම් සහයක (ගබඩා අංශය) - කැලණිමුල්ල

Job Description

ගෳෙ‌රවනීය වෘත්තියකට ආරාධනා.. රු. 30,000.00 වඩා වැඩි ඉහළ වැටුපක් සමඟින් කැලණිමුල්ල, මුල්ලේරියාව පිහිටි කොත්මලේ කිරි නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවේ සේවය කිරීම සඳහා අනගි අවස්ථාවක්...!!! # තනතුර : නුපුහුණු මෙහෙයුම් සහයක (ගබඩා අංශය) - කැලණිමුල්ල ============================================== # සුදුසුකම් : ~ වයස 18 - 40 අතර පිරිමි අයදුම්කරුවන් ~ අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා # ප්‍රතිලාභ : ~වාර්ෂික ප්‍රසාද දීමනා ~නොමිළේ නවාතැන් පහසුකම් ~රාජකාරී වේලාවන් තුල නොමිළේ ආහාරපාන ~වෛද්‍යාධාර ~Cargills Food City, KFC ආයතන වලින් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේදී විශේෂ වට්ටම් ~දක්ෂතාවය අනුව සේවා උසස්වීම් ඇතුළු වෙනත් පහසුකම් රාශියක්.. # අවශ්‍ය ලිපිගොනු : ~ කහපාට පසුබිමැති පාස්පෝර්ට් ප්‍රමාණයේ චායා රුප 02ක් ~ අධ්‍යාපන සහතික ~ ජාතික හැදුනුම්පත ~ ග්‍රාම නිලධාරී සහතිකය ~ උප්පැන්න සහතිකය ~ චරිත සහතික 2ක් ~ බැංකු පොතේ චායා පිටපත් 2 # ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය : බඳවා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්‍ෂණ සදහා සෑම සතියේ දිනකම පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 12.00 දක්වා අංක 20, ශ්‍රී සුමන මාවත, කැලණිමුල්ල, මුල්ලේරියාව, නවනගරය ලිපිනයෙහි පිහිටි කර්මාන්තශාලා පරිශ්‍රයට පැමිණෙන්න. වැඩි විස්තර දැනගැනීම සඳහා, මෙම දැන්වීමේ " APPLY FOR THIS JOB " හි සදහන් දුරකථන අංකය හරහා විමසන්න. සමූහ කළමනාකාරිනී - මානව සම්පත්, කාගිල්ස් (සිලෝන්) පී.එල්.සී., අංක 40, යෝර්ක් වීදිය, කොළඹ 01..


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore