මූල්‍ය අංශයේ රැකියා - නුවර එලිය

මූල්‍ය අංශයේ රැකියා - නුවර එලිය

Job Description

මෙය මෑන්පවර් ආයතනක දැන්වීමක් නොවේ) ලොව පිලිගත් දැවන්තම සමාගම් ජාලයේ කාර්‍යාලයක සාඩම්බර සාමාජිකයෙක් වී වෘත්තීය ජීවිතය ජයගන්න ඔබ සූදානම්ද????? එසේනම් පහත සුදුසුකම් ඇති අය වහාම අයදුම්පත් යොමුකරන්න - අ.පො.ස සාමාන්‍යපෙල සමත් (ගණිතය සමග) - වයස 18-38 අතර (ගැහැණු පිරිමි) - පුහුණු නුපුහුණු සැමට අයදුම් කල හැකිය - පුහුණු අයදුම්කරුවන් හට විශේෂ අවධානය - පරිඝණක දැනුම ඇතිනම් එය අමතර සුදුසුකමකි ප්‍රතිලාභ - රු. 25,000.00 ට වැඩි වැටුප් හා සේවක අර්ථසාධක අරමුල් හිමිකම් - අතිකාල , පැමිණීමේ දීමනා හා රජයේ අනුමත වෙනත් දීමනා - වාර්ෂික බෝනස් දීමණා ( සමාගමේ ලාභය මත ගෙවන) - වෛද්‍ය හා රෝහල් ගාස්තු ප්‍රතිපූර්ණය කිරීමේ අවස්ථාව - රක්ෂණාවරනයක් - රජයේ අනුමත නිවාඩු හා පුහුණු අවස්ථා මෙම අවස්ථාවට අයදුම්කිරීමට මෙහි ඇති දුරකථන අංක අමතා යාවත්කාලීන කරනලද අයදුම්පත අපවෙත එවන්න *මානව සම්පත් මෙහෙයුම් නිලධාරී - (WhatsApp Number) (දුරකථනය කාර්‍යබහුලනම් , අපගේ නිලධාරීන් නැවත ඔබ සම්බන්ධ කරගැනීමට ඔබගේ නම, ලිපිනය WhatsApp මගින් අපට එවන්න) (කොරෝනා පරදවමු ........නිවසේම රැදෙන්න , මුඛ ආවරන පලදින්න , පුද්ගල දුරස්ථභාවය තබාගන්න).


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore