உற்பத்திப்பிரிவு ஊழியர்கள் - அக்கரைப்பற்று

உற்பத்திப்பிரிவு ஊழியர்கள் - அக்கரைப்பற்று

Job Description

அவிஸ்ஸாவெல, ஹொரண, பிலியந்தலை போன்ற உற்பத்தி தொழிற்சாலைகளில் பிஸ்கட் , கை கவசம், குளிர்பானம், நுடில்ஸ், பப்படம், சொசேஜஸ், சோயா, பிளாஸ்டிக், மெத்தை,மாபில்(டயில்) ➤ வயது 17-45 ( ஆண் பெண் ) ➤ அனுபவமுள்ள அற்றவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம். ➤ நாள் வார மாத சம்பளம் வழங்கப்படும். ➤ நாளொன்றுக்கு 1200-1800 வரை . ➤ மாதத்திற்கு 45000 - 48000 - மேல் பெற முடியும். ➤ உணவு , தங்குமிடம் வழங்கப்படும். ➤ நண்பர்கள் திருமணமானவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம். ➤ வரும் நாளிலே வேலை. ➤ தமிழ் சிங்களம் முஸ்லிம் ஆகியோர் விண்ணப்பிக்கலாம். மேலதிக தகவல்களுக்கு அழைக்கவும்..


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore