කර්මාන්ත ශාලා සේවක /සේවිකාවන් -කොළඹ 04

කර්මාන්ත ශාලා සේවක /සේවිකාවන් -කොළඹ 04

Job Description

ලේබල් ඇසුරුම් අංශයන්ට සේවක සේවිකාවන් අවශ්‍යයි අධ්‍යයාපන සුදුසුකම් පළපුරුද්ද මතද ඉල්ලුම් කල හැක දෙහිවල පෑලියගොඩ මොරටුව නුගේගොඩ ආශ්‍රිත පිහිටි ඔබට ලගම ප්‍රදේශයෙන් රැකියාවට යොමු විය හැකිය බීම බිස්කට් ජෑම් අත්ග්ලවුස් නූඩ්ල්ස් ප්ලාස්ටික් තේ කොළ යනාදී නිෂ්පාදන කර්මාන්තයන්හි 👉වයස 17 - 45 (ගැහැණු පිරිමි ) 👉පුහුණු නුපුහුණු 👉දිනකට 1200-1800 -දක්වා 👉මාසික 48000 -දක්වා වැටුප් 👉OT සහිතයි 👉දින සති මාසික වැටුප් ගෙවනු ලැබේ 👉ආහාර නවාතැන් ප්‍රවාහන පහසුකම් සැපයේ 👉දුරපළාත් සිට පැමිනේනමි එදිනම රැකියාවට යොමු විය හැක 👉විවාහකයින් යහළුවන් කණ්ඩායම් එකම ආයතනයකට 👉පැමිණි දිනම රැකියාවට යොමුවිය හැක (වැඩි විස්තර දැනගැනීමට APPLY FOR THIS JOB CLICK කර එහි ඇති දුරකථන අoකය හරහා විමසන්න).


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore