ඇසුරුම් අංශ සේවක - සේවිකාවන් | ගම්පහ

ඇසුරුම් අංශ සේවක - සේවිකාවන් | ගම්පහ

Job Description

ගම්පහ, ඒකළ ,කඩුවෙල , බියගම, බීම , අත් ග්ලවුස් , ප්‍රින්ටින්, සබන් , සුවඳ විලවුන්, වතුර බෝතල් , නූඩ්ල්ස් , පපඩම් , බිස්කට් කර්මාන්තශාලාවන් සඳහා , වයස අවුරුදු 18 ත් 55 ත් අතර කාන්තා සහ පිරිමි සේවක - සේවිකාවන් බඳවා ගනු ලැබේ... • අධ්‍යාපන සුදුසුකම් අනවශ්‍යයි • දිනක වැටුප - 1000 - 1500 • මාසික වැටුප - 45 000 = (දින , සති සහ මාසික වැටුප් වශයෙන්) • ආහාර නවාතැන් පහසුකම් සැපයේ • යහළුවන් කණ්ඩායම් සහ විවාහකයින් එකම ආයතනයකට • පැමිණි දිනම රැකියාව • දුර පළාත් විශේෂයි වැඩි විස්තර සඳහා Appply for this job මත ක්ලික් කර එහි ඇති දුරකථන අංකයට අමතන්න.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore