මූල්‍ය හා ආයෝජන උපදේශක - මාතලේ

මූල්‍ය හා ආයෝජන උපදේශක - මාතලේ

Job Description

2021 වසරේ සිහින සැබෑකර ගැනීමට මාතලේ පුරවරයේ ඔබට මහගු අවස්ථාවක්. මූල්‍ය උපදේශක (wealth Planar) මාතලේ මාතලේ හා ඒ අවට සාම්ප්‍රදායික සිතුවිලි වලින් ඔබ්බට ගිය රැකියාවක් සොයන ඔබට වසර 2 හෝ 3 ඇතුලත ඔබගේ ජීවිතයට අවශ්‍ය සිහින සැබෑ කර ගත හැකි රැකියාවක නිරත වීමට ඔබට අවශ්‍යද.....???? මෙන්න ඒ සඳහා ඔබට මහඟු අවස්ථාවක්! ඔබ වටා සිටින ඔබේ හිතවතුන් ආර්ථික වශයෙන් ශක්තිමත් කරන ගමන් ඔබගේ සිහින සැබෑ කර දීමට අපගේ නායකයින් ඔබ වෙනුවෙන් කැපවීමට සූදානම්.. එන්න අප හා ලෝකයේ මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ දැවැන්තයන් වන AIA රක්ෂණ සමාගම හා එක්වන්න........ ඔබට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ - ඔබට අවශ්‍ය ආර්ථික නිදහස වෙනුවෙන් වැඩිපුර මුදල් ඉපයීමේ හැකියාව (කොමිස් මාසික දීමනා දිරි දීමනා සමග ආදායම මාසිකව 75000 = සිට ඉහලට) - සැප පහසුව ගමන් බිමන් යාමට ඔබටම වාහනයක් ( වාහන ණය) - ඔබගේ සිහින නිවසේ ජීවත් වීමට අදාල වටපිටාව (නිවාස ණය යෝජනා ක්‍රම) - නොමිලේ ඔබට කැමති රටක නිවාඩුවක් ගත කිරීමේ හැකියාව (විදේශ සංචාර හා හෝටල් පහසුකම්) - ඔබට වන කරදරයකදී නිරන්තර ආර්ථික ශක්තිය (රක්ෂණ හා විශ්‍රාම වැටුප් ) අවම සුදුසුකම් - වයස අවුරුදු 22 - 45 හතර ගැහැනු පිරිමි (ආදායම ප්‍රමාණවත් නොවන විශ්‍රාමික හෝ සේවා නියුක්තිකයන් සඳහා ද අවස්ථාව) - අපොස සා පෙල ගණිතය සමග සමත්වීම ඉහත සියල්ල සමගින් සාර්ථක ජීවිතයක් කෙටිකාලීනව ලබාගැනීමට මේ අවස්ථාව පැහැර නොහරින්න ඉක්මනින් ඔබගේ අයදුම්පත විද්‍යුත් තැපෑල වෙත යොමු කරන්න. ඔබගේ අයදුම්පත ලැබූ සැණින් සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා කැඳවන අතර තෝරා ගන්නා අය අපගේ දක්ෂ නායකයින් හා යොමු කර ඔබට අවශ්‍ය ඉදිරි කටයුතු සලසා දෙනු ලබයි.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore