මෙහෙයුම් අංශ සහයක / සහයිකා - මිගමුව

මෙහෙයුම් අංශ සහයක / සහයිකා - මිගමුව

Job Description

ජාත්‍යන්තර වෙළදපල තුල ප්‍රසිද්ද නාමයක් දිනා ඇති අප කර්මාන්තශාලා සමුහය සදහා සේවක සේවිකාවන් 10 දෙනෙකු කඩිනමින් බදවා ගැනේ . රටේ පවතින කොවිඩ් -19 වසංගතය හමුවේ සුරක්ෂිත වැඩ පරිසයක සේවය කිරීම් අවස්ථාවද ඔබට හිමි වේ . *වයස අවුරුදු 18 - 50 [ගැහැණු පිරිමි ] * අධ්‍යාපන සුදුසුකම් අවශ්‍ය නොවේ . * වැටුප් රු . 36,500 සිට 66,500 දක්වා * ආහාර ,නවාතැන් හා නිල ඇදුම් සැපයේ . *පුහුණු නුපුහුණු දෙපාර්ශවයම බදවා ගැනේ . * යහළුවන් හා කණ්ඩායම් වශයෙන් වුවද සම්බන්ද විය හැක . ඔබත් කාර්යශුර අයෙක්නම් අප මානව සම්පත් කළමනාකරණ අංශය අමතන්න.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore