ලිපිකරුවන් ( ස්ත්‍රී පුරුෂ ) - දිවයින ඕනෑම ප්‍රදේශයකින්

ලිපිකරුවන් ( ස්ත්‍රී පුරුෂ ) - දිවයින ඕනෑම ප්‍රදේශයකින්

Job Description

ඔබට ආයතනික පරිගණක ලිපිකරු  සෙවා කටයුතු නිවසේ සිටිම සේවය ලබාදී  ඉහළ වැටුප්  ලබාගැනීමේ හැකියව ඇත . රටෙහි අතිවී තිබෙන Coved-19 වසංගත රෝගී තත්ත්වය හමුවේ ඔබත් මාසිකව අමතරව ආදායමක් බලාපොරොත්තුවෙන්  සිටින අයෙකු නම්, රැකියාවක් කරන හෝ නොකරන අද්‍යපනය හදාරන සිසුවියන්ට ඉල්ලුම් කල හැකිය . ඔබත්, ඔබගේ ආදරණීයනුත්    ආරක්ෂාකාරීවී නිවසේ සිටිම සෙවය කළ  ඉහළ මාසික  වැටුප් ලබාගැනීමට  හැකියාව ඇත . කාන්තා පිරිමි දෙපාර්ශවයටම අයැදුම් කළහැකිය . නිවසේ සිටිම සෙවය කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ ස්මාර්ට් දුරකථනයක් හෝ  පරිගණකයක් තිබිම පමණි . පලපුරුද්දක් අවශ්‍ය නොවේ . අර්ධකාලීනව හෝ පූර්ණ කාලීනව  පහසු වේලාවක් සෙවය කිරීමට තොරාගත හැකිය . ( Night Time - Day Time ) රැකියාවක් කරන හෝ නොකරන ඕනෑම කෙනෙකුට , පාඨමාලා හදාරන සිසුවියන්ට වයස් සීමාවකින් තොරව අදම ඉල්ලුම් කල හැකිය . උපරිම වයස් සීමාව 17 60 අද සිටිම සෙවය කිරීමට හැකියාව ඇත . සියළුම විස්තර ලබාගැනීමට WHATSAPP දුරකථන අංකය ට ඔබගේ නම සඳහන් කරමින් කෙටි පණිවිඩයක් යොමු කිරීමේන් රැකියාවේ සම්පූර්ණ තොරතුරු ඔබට නිවසේ සිටිම දැනගැනීමේ හැකියාව ඇත . ඉතා ඉහළ වැටුප් සඳහන් කරමින් වෙනත් දැන්වීම් පළ කරන බැවින් නිවැරැදි ආකාරයට රැකියාව කර නිවැරැදි වැටුප් ලබාගන්න අදම අමතන්න .. Full time 45000 = Part Time 22500 = ඔබ සේවය කරන පැය ගණන මත වැටුප් ලබාගත හැකිය . ස්තුතියි....


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore