ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකාවන් - පොල්ගහවෙල

ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකාවන් - පොල්ගහවෙල

Job Description

covid-19 වසංගතය පැතිරයාම අවම කිරීමේ නීති රීති වලට අනුකූලව ක්‍රියාත්මකවෙමින් තාවකාලිකව වසා දැමුණු කර්මාන්තශාලා මේ වන විට නැවත ආරම්භ වී ඇත. බිස්කට් නූඩ්ල්ස් අයිස්ක්‍රීම් කිරිපිටි සුවඳ විලවුන් ප්ලාස්ටික් මෙට්ට ඔයිල් නිෂ්පාදිත කර්මාන්ත ශාලා වන්හි . ලේබල් ඇසුරුම් අංශ වල පවතින පුරප්පාඩු සදහා කඩිනමින් සේවක සේවිකාවන් බදවගැනීම වෙනුවෙන් සම්මුඛපරීක්ෂණ පැවැත්වේ අධ්‍යයාපන සුදුසුකම් පළපුරුද්ද මතද ඉල්ලුම් කල හැක 👉වයස 17 - 55 (ගැහැණු පිරිමි ) 👉පුහුණු නුපුහුණු 👉දිනකට 1200-1800 -දක්වා 👉මාසික 48000 -දක්වා වැටුප් 👉OT අනිකුත් දීමනා සහිතයි 👉දින සති මාසික වැටුප් ගෙවනු ලැබේ 👉ආහාර නවාතැන් ප්‍රවාහන සැපයේ 👉විවාහකයින් යහළුවන් එකම ආයතනයකට 👉පැමිණි දිනම රැකියාවට 👉මෙවර A L අවසන් කල ඔබටද අයදුම් කල හැක (වැඩි විස්තර දැනගැනීමට APPLY FOR THIS JOB CLICK කර එහි ඇති දුරකථන අoකය හරහා විමසන්න ,).


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore