உற்பத்தி உதவியாளர் - சபுகஸ்கந்தா

உற்பத்தி உதவியாளர் - சபுகஸ்கந்தா

Job Description

18 முதல் 50 வயது வரையிலான ஆண் ஊழியர்கள் சபுகஸ்கண்டாவில் உள்ள ஒரு உணவு தொழிற்சாலைக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்படுகிறார்கள். ======================================================== வார சம்பளம் வழங்கப்படுகிறது. மணி: காலை 08 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை + கூடுதல் நேரம் மதிய உணவு இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது காலை உணவு இரவு உணவு மற்றும் போடிமா குறைந்த விலையில் கிடைக்கின்றன. ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் கூலி கிடைக்கும். வாரத்திற்கு ரூ .7500.00 முதல் ரூ .8500.00 வரை சம்பளம் பெறலாம். ======================================================== சான்றிதழ்கள் தேசிய அடையாள அட்டை பிறப்பு சான்றிதழ் கிராம நிலாதாரி சான்றிதழ் PHI அறிக்கை.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore