ඩිලිවරි රයිඩර් - ගම්පොළ

ඩිලිවරි රයිඩර් - ගම්පොළ

Job Description

බෙදාහැරීමේ නියෝජිතයින් ඔබත් ජීවිතය ජයගන්න සොයන කෙනෙක් ද? දිවයිනේ ප්‍රසිද්ධ බෙදාහැරීමේ සමාගමක බෙදාහැරීමේ නියෝජිතවරයෙකු ලෙස කටයුතු කර මසකට 50000 = ඉපයීමට ඔබත් කැමති ද? ඔබත් වයස අවු 18 වැඩි වලංගු රියදුරු බලපත්‍රයක් හා යතුරු පැදියක් ත්‍රීරෝද රථයක් හිමි අයෙක් නම් මේ අනගි අවස්ථාව ඔබටයි. • නාවලපිටිය ප්‍රදේශය අවට පදිංචි අයෙකු වීම විශේෂ සුදුසකමක් වේ. • ඉහළ වැටුපක් සමග ස්ථීර රැකියාවක් • නොමිලේ ඉන්ධන • කාර්‍යාලය සිම්පතක් • වාහන දීමනාව • දක්ෂතාව මත ඉහළ කොමිස් මුදලක් උනන්දුවෙන් කැපවීමෙන් කටයුතු කිරීමට කැමැති අයෙකු නම් පහත දුරකථන අංකය අමතන්න..


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore