ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකා - කැළණිය

ඇසුරුම් අංශ සේවක සේවිකා - කැළණිය

Job Description

කඩුවෙල, බියගම ,දලුගම ,කඩවත ඇතුලු දිවයින පුරා ඇබෑර්තු පොලිතින් බෑග් , ෂැම්පු , නූඩ්ල්ස් , පපඩම් , මයිලෝ , කිරිපිටි , වතුර බෝතල් , අත් ග්ලවුස් කර්මාන්තශාලා සඳහා ,ලේබල්,ඇසුරුම් අංශ වලට වයස අවුරුදු 18 -55 ගැහැණු - පිරිමි පුහුණු - නුපුහුණු , සේවක - සේවිකාවන් බඳවාගනු ලැබේ.... • දිනක වැටුප - 1000 - 1500 = ( දින , සති , මාසික වැටුප් වශයෙන්) • මාසික වැටුප - 45 000 = • ආහාර නවාතැන් පහසුකම් සැපයේ • යහළුවන් කණ්ඩායම් සහ විවාහකයින් එකම ආයතනයකට • පැමිණි දිනම රැකියාවට යොමු කෙරේ • අධ්‍යාපනය අනවශ්‍යයි (සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද මත වෙනත් අංශ වෙත යොමු කෙරේ) වැඩි විස්තර සඳහා Appply for this job මත ක්ලික් කර එහි ඇති දුරකථන අංකයට අමතන්න.


Browse more similar jobs

Browse thousands of similar job opportunities

Browse

Explore international jobs

Find remote jobs in other countries that you can do from Sri Lanka

Explore